SHEST’ TROLLEY vs URALETS

13-05-2022 15:00
Top League Day 78

Player statistic

    00:36 GOAL Andrei Revatskiy
    00:36 ASSIST Niyaz Abdrashitov
    02:02 FOUL Andrei Revatskiy
Pavel Kutyakov GOAL 02:02    
Pavel Kutyakov GOAL 04:45    
Boris Smirnov ASSIST 04:45    
    07:23 GOAL Artem Faizulin
    07:23 ASSIST Eugeniy Kostin
    12:40 GOAL Niyaz Abdrashitov
    12:40 ASSIST Anton Borko
Ivan Kechkin GOAL 12:50    
Pavel Weiner ASSIST 12:50    
Maksim Antonov GOAL 16:24    
Pavel Kutyakov ASSIST 16:24    
    20:16 GOAL Andrei Revatskiy
    20:16 ASSIST Anton Borko
Maksim Antonov GOAL 20:55    
Pavel Kutyakov ASSIST 20:55    
    21:28 FOUL Andrei Revatskiy
    25:25 GOAL Andrei Revatskiy
    25:25 ASSIST Eugeniy Kostin