SHEST’ TROLLEY vs URALETS

03-03-2022 15:00
Top League Day 7

Player statistic

Aleksandr Shved GOAL 07:29    
Maksim Antonov ASSIST 07:29    
Pavel Kutyakov GOAL 08:24    
Vladimir Kalugin ASSIST 08:24    
Pavel Kutyakov GOAL 14:29    
Vladimir Kalugin ASSIST 14:29    
    15:42 GOAL Ilya Yadrenov
    15:42 ASSIST Eugeniy Kostin
Pavel Kutyakov GOAL 16:58    
Maksim Antonov ASSIST 16:58    
    18:14 FOUL Sergei Saveliev
Vladimir Kalugin GOAL 18:14    
    19:47 FOUL Nikita Vovk
Pavel Kutyakov GOAL 19:47    
Maksim Antonov GOAL 19:59    
Ivan Kechkin ASSIST 19:59    
Maksim Antonov GOAL 22:16    
Pavel Kutyakov ASSIST 22:16    
Ivan Kechkin GOAL 22:56    
Pavel Kutyakov ASSIST 22:56    
Ivan Kechkin GOAL 23:09    
Maksim Antonov ASSIST 23:09