SHEST’ TROLLEY vs URALETS

27-04-2022 12:00
Top League Day 62

Player statistic

Ilya Yadrenov GOAL 01:06    
Pavel Kutyakov ASSIST 01:06    
    07:48 GOAL Eugeniy Kostin
    07:48 ASSIST Anton Borko
    09:52 GOAL Eugeniy Kostin
    09:52 ASSIST Anton Borko
    16:35 YC Eugeniy Kostin
    19:21 FOUL Andrei Revatskiy
Pavel Kutyakov GOAL 24:18    
Maksim Antonov ASSIST 25:41    
    28:27 GOAL Filipp Filippov
    28:27 ASSIST Anton Borko
    29:58 GOAL Anton Borko
    29:58 ASSIST Andrei Revatskiy