SHEST’ TROLLEY vs URALETS

20-04-2022 16:00
Top League Day 55

Player statistic

Ilya Yadrenov GOAL 03:43    
Maksim Antonov ASSIST 03:43    
    04:21 GOAL Anton Borko
    04:21 ASSIST Filipp Filippov
    05:37 GOAL Anton Borko
    05:37 ASSIST Eugeniy Kostin
    06:14 GOAL Eugeniy Kostin
    06:14 ASSIST Anton Borko
Ivan Kechkin GOAL 06:59    
Maksim Antonov ASSIST 06:59    
Ivan Kechkin FOUL 08:04    
    11:11 ASSIST Anton Borko
Pavel Kutyakov FOUL 12:54    
    15:07 GOAL Filipp Filippov
    15:07 ASSIST Anton Borko
Boris Smirnov GOAL 18:20    
Ilya Yadrenov ASSIST 18:20    
Boris Smirnov GOAL 20:25    
Ilya Yadrenov ASSIST 20:25    
    25:46 GOAL Eugeniy Kostin
    25:46 ASSIST Anton Borko
    29:04 GOAL Anton Borko
    29:04 ASSIST Filipp Filippov