SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

27-05-2022 07:00
Top League Day 92

Player statistic

Ivan Kechkin GOAL 03:35    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 03:35    
    04:11 FOUL Vadim Rybakov
    05:38 GOAL Denis Kazakov
    05:38 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    07:16 FOUL Grigorii Baranchukov
Niyaz Abdrashitov GOAL 07:16    
Pavel Kutyakov GOAL 07:26    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 07:26    
Egor Maklozyan GOAL 08:09    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 08:09    
Egor Maklozyan GOAL 22:52    
Niyaz Abdrashitov ASSIST 22:52    
    25:20 GOAL Vadim Rybakov
    25:20 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    25:41 GOAL Vadim Rybakov
    25:41 ASSIST Grigorii Baranchukov
Pavel Kutyakov GOAL 29:53    
Maksim Antonov ASSIST 29:53