SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

09-05-2022 07:00
Top League Day 74

Player statistic

Ivan Kechkin GOAL 06:28    
    09:14 GOAL Vadim Rybakov
    09:14 ASSIST Aleksandr Reshetov
    09:31 GOAL Aleksandr Reshetov
    11:07 GOAL Vadim Rybakov
    11:07 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    16:10 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    16:10 ASSIST Vadim Rybakov
    17:53 GOAL Aleksandr Reshetov
    17:53 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    20:28 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    20:28 ASSIST Grigorii Baranchukov
Ilya Yadrenov FOUL 22:06    
    27:56 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    27:56 ASSIST Aleksandr Reshetov