SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

07-05-2022 08:00
Top League Day 72

Player statistic

Ilya Yadrenov FOUL 04:32    
Pavel Kutyakov GOAL 09:51    
Maksim Antonov ASSIST 09:51    
Ilya Yadrenov GOAL 25:04    
Pavel Kutyakov ASSIST 25:04    
Ivan Kechkin FOUL 28:03