SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

03-05-2022 07:00
Top League Day 68

Player statistic

Boris Smirnov FOUL 09:57    
    16:18 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Pavel Kutyakov GOAL 19:24    
Boris Smirnov ASSIST 19:24