SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

30-04-2022 11:00
Top League Day 65

Player statistic

    02:40 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Ivan Kechkin GOAL 02:40    
Pavel Kutyakov GOAL 03:45    
Boris Smirnov ASSIST 03:45    
    04:12 GOAL Ivan Petin
    04:12 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Pavel Kutyakov GOAL 05:59    
Maksim Antonov ASSIST 05:59    
Pavel Kutyakov GOAL 06:41    
Boris Smirnov ASSIST 06:41    
Pavel Kutyakov GOAL 09:02    
Ivan Kechkin GOAL 23:47    
Boris Smirnov ASSIST 23:47    
    24:52 FOUL Vadim Rybakov