SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

19-04-2022 08:00
Top League Day 54

Player statistic

Boris Smirnov GOAL 00:16    
Pavel Kutyakov ASSIST 00:16    
    01:10 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Ivan Kechkin GOAL 05:13    
Pavel Kutyakov ASSIST 05:13    
Boris Smirnov GOAL 06:23    
Ivan Kechkin ASSIST 06:23    
    08:39 GOAL Vadim Rybakov
    08:39 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    09:07 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    09:07 ASSIST Aleksandr Reshetov
Pavel Kutyakov FOUL 09:57    
Maksim Antonov GOAL 11:47    
Pavel Kutyakov ASSIST 11:47    
Boris Smirnov GOAL 17:06    
Ivan Kechkin ASSIST 17:06    
Boris Smirnov FOUL 22:47    
    29:36 GOAL Grigorii Baranchukov
    29:36 ASSIST Vadim Rybakov
    29:36 FOUL Dmitriy Gavrilovich