SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

12-04-2022 11:00
Top League Day 47

Player statistic

    02:33 FOUL Grigorii Baranchukov
    05:26 GOAL Grigorii Baranchukov
    05:26 ASSIST Vadim Rybakov
    09:06 GOAL Pavel Sychev
    09:06 ASSIST Vadim Rybakov
Maksim Antonov GOAL 11:59    
Ivan Gladkih ASSIST 11:59    
    14:30 FOUL Vadim Rybakov
    23:06 GOAL Grigorii Baranchukov
    23:06 ASSIST Pavel Sychev
Maksim Antonov FOUL 26:35    
    29:36 GOAL Grigorii Baranchukov
    29:36 ASSIST Vadim Rybakov