SHEST’ TROLLEY vs LEDIANYE VOINY

19-03-2022 10:00
Top League Day 23

Player statistic

    00:28 GOAL Vadim Rybakov
    00:28 ASSIST Grigorii Baranchukov
    02:01 GOAL Aleksandr Reshetov
    02:01 ASSIST Grigorii Baranchukov
    05:41 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Maksim Antonov GOAL 08:21    
Pavel Kutyakov ASSIST 08:21    
Maksim Antonov GOAL 12:30    
Ivan Gladkih ASSIST 12:30    
Ivan Kechkin GOAL 15:57    
Maksim Antonov ASSIST 15:57    
Ivan Gladkih GOAL 23:00    
Ivan Kechkin ASSIST 23:00    
    24:15 GOAL Vadim Rybakov
    24:15 ASSIST Aleksandr Reshetov