SHEST’ TROLLEY vs Armeets

24-03-2022 12:00
Top League Day 28

Player statistic

    01:25 GOAL Vladislav Samodelkin
    01:25 ASSIST Arseniy Lashenov
Pavel Kutyakov GOAL 04:43    
Sergei Kholodnov ASSIST 04:43    
Aleksandr Shved GOAL 10:44    
Pavel Kutyakov ASSIST 10:44    
Pavel Kutyakov GOAL 12:48    
Ivan Kechkin ASSIST 12:48    
Pavel Kutyakov GOAL 15:49    
Ivan Kechkin ASSIST 15:49    
Pavel Kutyakov FOUL 16:06    
Aleksandr Shved GOAL 16:49    
Pavel Kutyakov ASSIST 16:49    
Ivan Gladkih GOAL 17:25    
Aleksandr Shved ASSIST 17:25    
Pavel Kutyakov FOUL 20:16    
Pavel Kutyakov GOAL 26:34    
Ivan Kechkin ASSIST 26:34    
    27:38 FOUL Vasiliy Doronin
    29:48 GOAL Arseniy Lashenov
    29:48 ASSIST Gleb Miroshnikov