SHEST’ TROLLEY vs Armeets

05-05-2022 13:00
Top League Day 70

Player statistic

Ilya Yadrenov GOAL 01:31    
Pavel Kutyakov ASSIST 01:31    
Pavel Kutyakov GOAL 05:00    
Ivan Kechkin ASSIST 05:00    
    11:25 GOAL Vasiliy Doronin
    11:25 ASSIST Arseniy Lashenov
Pavel Kutyakov GOAL 12:20    
Ilya Yadrenov ASSIST 12:20    
    14:41 GOAL Ivan Lebedev
    14:41 ASSIST Vasiliy Doronin
Pavel Kutyakov GOAL 19:01    
Ilya Yadrenov GOAL 20:41    
Maksim Antonov ASSIST 20:41