MOSKOVSKIY ESHELON vs URALETS

17-03-2022 12:00
Top League Day 21

Player statistic

Makariy Yurov GOAL 03:09    
Ramiz Ganeev ASSIST 03:09    
    03:22 GOAL Eugeniy Kostin
    03:22 ASSIST Ilya Yadrenov
    04:51 GOAL Anton Borko
    04:51 ASSIST Ilya Yadrenov
    06:08 GOAL Ilya Yadrenov
    06:08 ASSIST Eugeniy Kostin
    09:41 GOAL Eugeniy Kostin
    09:41 ASSIST Ilya Yadrenov
Pavel Vasiliev GOAL 21:00    
Gleb Morulev ASSIST 21:00    
    26:45 FOUL Eugeniy Kostin
    27:24 GOAL Anton Borko
    27:24 ASSIST Nikita Vovk
    28:59 GOAL Ilya Yadrenov
    28:59 ASSIST Anton Borko
Makariy Yurov GOAL 29:57    
Pavel Vasiliev ASSIST 29:57