MOSKOVSKIY ESHELON vs URALETS

22-05-2022 13:00
Top League Day 87

Player statistic

    04:42 GOAL Nikita Vovk
    04:42 ASSIST Eugeniy Kostin
Pavel Vasiliev GOAL 05:42    
Arslan Yamalov ASSIST 05:42    
Sergei Gusarov GOAL 17:20    
Pavel Vasiliev ASSIST 17:20    
Maksim Sirotkin GOAL 18:44    
Arslan Yamalov ASSIST 18:44    
    25:13 GOAL Eugeniy Kostin
    25:13 ASSIST Sergei Saveliev
    25:43 FOUL Eugeniy Kostin
Sergei Gusarov GOAL 26:31    
Arslan Yamalov ASSIST 26:31    
Pavel Vasiliev FOUL 29:30    
Sergei Gusarov FOUL 29:50