MOSKOVSKIY ESHELON vs SHEST’ TROLLEY

14-05-2022 07:00
Top League Day 79

Player statistic

Pavel Vasiliev GOAL 03:17    
Arslan Yamalov ASSIST 03:17    
    03:28 FOUL Ivan Kechkin
Makariy Yurov GOAL 03:28    
    09:17 GOAL Pavel Kutyakov
    09:17 ASSIST Maksim Antonov
    13:50 GOAL Maksim Antonov
    13:50 ASSIST Pavel Kutyakov
Pavel Vasiliev GOAL 22:35    
Sergei Gusarov ASSIST 22:35    
    24:54 GOAL Pavel Weiner
    24:54 ASSIST Maksim Antonov
Pavel Vasiliev FOUL 27:56    
    29:58 GOAL Pavel Weiner
    29:58 ASSIST Maksim Antonov
Makariy Yurov YC 29:58