MOSKOVSKIY ESHELON vs SHEST’ TROLLEY

06-05-2022 08:00
Top League Day 71

Player statistic

    01:36 GOAL Ivan Kechkin
    01:36 ASSIST Ilya Yadrenov
Nikita Milekhin GOAL 05:39    
Arslan Yamalov ASSIST 05:39    
    06:12 GOAL Ivan Kechkin
    06:12 ASSIST Pavel Kutyakov
Arslan Yamalov GOAL 07:28    
Nikita Milekhin ASSIST 07:28    
Makariy Yurov GOAL 11:26    
Arslan Yamalov ASSIST 11:26    
    11:47 GOAL Pavel Kutyakov
    11:47 ASSIST Maksim Antonov
Pavel Vasiliev FOUL 18:28    
    25:38 GOAL Ivan Kechkin
    25:38 ASSIST Ilya Yadrenov
    27:58 GOAL Pavel Kutyakov