MOSKOVSKIY ESHELON vs SHEST’ TROLLEY

26-03-2022 09:00
Top League Day 30

Player statistic

    02:38 GOAL Pavel Kutyakov
    02:38 ASSIST Ivan Kechkin
Nikita Milekhin GOAL 04:15    
Makariy Yurov ASSIST 04:15    
    05:26 GOAL Aleksandr Shved
    05:26 ASSIST Maksim Antonov
Makariy Yurov FOUL 07:46    
Gleb Morulev FOUL 07:46    
    10:39 GOAL Ivan Gladkih
    10:39 ASSIST Ivan Kechkin
    11:42 GOAL Ivan Kechkin
    11:42 ASSIST Ivan Gladkih
    13:02 GOAL Pavel Kutyakov
    13:02 ASSIST Ivan Kechkin
Makariy Yurov GOAL 14:15    
Nikita Milekhin ASSIST 14:15    
Pavel Vasiliev FOUL 14:51    
Gleb Morulev GOAL 21:10    
Nikita Milekhin ASSIST 21:10    
    23:00 GOAL Ivan Kechkin
    23:00 ASSIST Pavel Kutyakov
Ramiz Ganeev YC 28:46