MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

09-03-2022 11:00
Top League Day 13

Player statistic

    01:57 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    01:57 ASSIST Ivan Petin
    05:13 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    05:13 ASSIST Ivan Petin
    06:35 GOAL Grigorii Baranchukov
    06:35 ASSIST Vadim Rybakov
    10:40 GOAL Vadim Rybakov
    10:40 ASSIST Ivan Petin
Ramiz Ganeev FOUL 11:58    
Mikhail Zaraiskiy FOUL 16:12    
    16:12 GOAL Vadim Rybakov
Mikhail Zaraiskiy GOAL 20:12    
Pavel Vasiliev ASSIST 20:12    
Makariy Yurov GOAL 26:54    
Gleb Morulev ASSIST 26:54