MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

07-03-2022 14:00
Top League Day 11

Player statistic

Makariy Yurov GOAL 04:50    
    05:51 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    05:51 ASSIST Grigorii Baranchukov
    06:29 GOAL Vadim Rybakov
    06:29 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    08:17 GOAL Ivan Petin
    08:17 ASSIST Vadim Rybakov
    12:11 GOAL Vadim Rybakov
    12:11 ASSIST Ivan Petin
Ramiz Ganeev GOAL 12:58    
Sergei Gusarov ASSIST 12:58    
Makariy Yurov FOUL 16:03    
    16:03 GOAL Grigorii Baranchukov
    19:05 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    19:05 ASSIST Sergey Sidorov
Gleb Morulev GOAL 21:15    
    27:06 GOAL Ivan Petin
    27:06 ASSIST Dmitriy Gavrilovich