MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

05-03-2022 08:00
Top League Day 9

Player statistic

    00:43 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    00:43 ASSIST Vadim Rybakov
Pavel Vasiliev FOUL 01:27    
Sergei Gusarov GOAL 01:37    
Makariy Yurov ASSIST 01:37    
    02:09 GOAL Grigorii Baranchukov
    09:10 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    09:10 ASSIST Vadim Rybakov
    12:02 GOAL Grigorii Baranchukov
    12:02 ASSIST Dmitriy Gavrilovich