MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

20-05-2022 12:00
Top League Day 85

Player statistic

    05:59 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Arslan Yamalov GOAL 05:59    
Arslan Yamalov GOAL 06:59    
Pavel Vasiliev ASSIST 06:59    
Maksim Sirotkin FOUL 11:14    
    12:33 GOAL Vadim Rybakov
    12:33 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Makariy Yurov GOAL 15:33    
Sergei Gusarov ASSIST 15:33    
Pavel Vasiliev FOUL 18:54    
Pavel Vasiliev FOUL 21:50    
    22:46 FOUL Aleksandr Reshetov
    26:01 FOUL Vadim Rybakov
Sergei Gusarov FOUL 27:10    
    29:22 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    29:22 ASSIST Denis Kazakov
Pavel Vasiliev GOAL 29:59    
Nikita Milekhin ASSIST 29:59