MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

16-05-2022 09:00
Top League Day 81

Player statistic

    00:41 GOAL Grigorii Baranchukov
    00:41 ASSIST Ivan Petin
    02:50 GOAL Vadim Rybakov
    02:50 ASSIST Aleksandr Reshetov
Arslan Yamalov GOAL 09:49    
Nikita Milekhin ASSIST 09:49    
    14:28 FOUL Roman Podvoyskiy
Maksim Sirotkin GOAL 15:14    
Arslan Yamalov ASSIST 15:14    
    16:38 FOUL Aleksandr Reshetov
Pavel Vasiliev GOAL 16:38