MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

14-05-2022 12:00
Top League Day 79

Player statistic

    00:37 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    00:37 ASSIST Grigorii Baranchukov
Makariy Yurov FOUL 01:09    
    01:09 GOAL Vadim Rybakov
Arslan Yamalov GOAL 05:13    
Pavel Vasiliev ASSIST 05:13    
    12:35 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    12:35 ASSIST Aleksandr Reshetov
    13:01 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Makariy Yurov GOAL 13:01    
    17:42 FOUL Vadim Rybakov
    19:30 GOAL Vadim Rybakov
    19:30 ASSIST Grigorii Baranchukov
    26:26 GOAL Aleksandr Reshetov
    26:26 ASSIST Grigorii Baranchukov
    28:17 GOAL Aleksandr Reshetov
    28:17 ASSIST Ivan Petin