MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

13-05-2022 16:00
Top League Day 78

Player statistic

Makariy Yurov GOAL 01:03    
Arslan Yamalov ASSIST 01:03    
Arslan Yamalov GOAL 01:47    
Gleb Morulev ASSIST 01:47    
Nikita Milekhin GOAL 03:23    
Gleb Morulev ASSIST 03:23    
Nikita Milekhin GOAL 05:18    
Gleb Morulev ASSIST 05:18    
    12:06 GOAL Aleksandr Reshetov
    12:06 ASSIST Roman Podvoyskiy
Gleb Morulev FOUL 13:08    
    17:52 GOAL Grigorii Baranchukov
    17:52 ASSIST Aleksandr Reshetov
    21:35 GOAL Roman Podvoyskiy
    21:35 ASSIST Vadim Rybakov
    23:36 GOAL Aleksandr Reshetov
    23:36 ASSIST Grigorii Baranchukov
Gleb Morulev GOAL 23:43    
Nikita Milekhin ASSIST 23:43