MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

10-05-2022 09:00
Top League Day 75

Player statistic

    02:20 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Makariy Yurov GOAL 02:20    
Arslan Yamalov FOUL 03:43    
    03:43 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    05:05 GOAL Vadim Rybakov
    05:44 GOAL Vadim Rybakov
    09:07 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    09:07 ASSIST Grigorii Baranchukov
    12:24 GOAL Vadim Rybakov
    12:24 ASSIST Grigorii Baranchukov
    16:28 GOAL Vadim Rybakov
    16:28 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Arslan Yamalov FOUL 16:41    
Nikita Milekhin GOAL 19:59    
Maksim Sirotkin ASSIST 19:59    
Makariy Yurov GOAL 28:09    
Maksim Sirotkin ASSIST 28:09