MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

07-05-2022 16:00
Top League Day 72

Player statistic

    01:32 FOUL Dmitriy Gavrilovich
    08:00 GOAL Aleksandr Reshetov
    08:00 ASSIST Vadim Rybakov
    15:22 GOAL Aleksandr Reshetov
    15:22 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    16:50 GOAL Vadim Rybakov
    16:50 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    19:52 GOAL Aleksandr Reshetov
    19:52 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Nikita Milekhin GOAL 21:16    
Arslan Yamalov ASSIST 21:16    
    21:46 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    21:46 ASSIST Vadim Rybakov
Arslan Yamalov FOUL 23:17    
Arslan Yamalov GOAL 25:30    
Nikita Milekhin ASSIST 25:30