MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

06-05-2022 15:00
Top League Day 71

Player statistic

    04:52 GOAL Vadim Rybakov
    04:52 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Nikita Milekhin GOAL 08:46    
Sergei Gusarov ASSIST 08:46    
Pavel Vasiliev FOUL 12:40    
Nikita Milekhin GOAL 18:04    
Maksim Sirotkin ASSIST 18:04    
Arslan Yamalov FOUL 19:18    
    19:18 GOAL Aleksandr Reshetov
    21:00 GOAL Vadim Rybakov
    21:00 ASSIST Grigorii Baranchukov
Sergei Gusarov GOAL 22:13    
Pavel Vasiliev ASSIST 22:13    
    29:53 GOAL Vadim Rybakov
    29:53 ASSIST Dmitriy Gavrilovich