MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

04-05-2022 09:00
Top League Day 69

Player statistic

    00:29 FOUL Dmitriy Gavrilovich
    03:04 GOAL Vadim Rybakov
    03:04 ASSIST Aleksandr Reshetov
Sergei Gusarov GOAL 06:45    
Nikita Milekhin ASSIST 06:45    
    08:56 FOUL Aleksandr Reshetov
    16:28 GOAL Vadim Rybakov
    16:28 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    27:04 GOAL Aleksandr Reshetov
    27:04 ASSIST Ivan Petin