MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

01-05-2022 16:00
Top League Day 66

Player statistic

Zakhar Satalkin FOUL 05:57    
    13:16 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    13:16 ASSIST Grigorii Baranchukov
Zakhar Satalkin FOUL 14:06    
    14:43 GOAL Grigorii Baranchukov
    14:43 ASSIST Vadim Rybakov
Gleb Morulev FOUL 17:49    
    23:00 GOAL Vadim Rybakov
    23:00 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
Zakhar Satalkin FOUL 24:29    
    24:35 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    24:35 ASSIST Grigorii Baranchukov
    24:54 GOAL Aleksandr Reshetov
    24:54 ASSIST Mikhail Zaraiskiy