MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

26-04-2022 12:00
Top League Day 61

Player statistic

Makariy Yurov GOAL 02:06    
Nikita Milekhin ASSIST 02:06    
    04:46 FOUL Vadim Rybakov
Gleb Morulev GOAL 04:46    
    05:54 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    05:54 ASSIST Ivan Petin
    12:21 GOAL Grigorii Baranchukov
    12:21 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
Nikita Milekhin GOAL 12:32    
Makariy Yurov ASSIST 12:32    
    13:23 GOAL Vadim Rybakov
    13:23 ASSIST Grigorii Baranchukov
    15:36 FOUL Dmitriy Gavrilovich
Gleb Morulev GOAL 15:36    
Maksim Sirotkin FOUL 17:12    
    19:26 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    19:26 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    21:58 GOAL Ivan Petin
    21:58 ASSIST Vadim Rybakov
Makariy Yurov FOUL 26:31    
    28:03 GOAL Vadim Rybakov
    28:03 ASSIST Grigorii Baranchukov
    28:35 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    28:35 ASSIST Vadim Rybakov