MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

22-04-2022 09:00
Top League Day 57

Player statistic

    03:29 GOAL Grigorii Baranchukov
    03:29 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    05:13 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    05:13 ASSIST Vadim Rybakov
    07:17 GOAL Vadim Rybakov
    07:17 ASSIST Grigorii Baranchukov
    07:44 GOAL Vadim Rybakov
    07:44 ASSIST Mikhail Zaraiskiy
Nikita Milekhin GOAL 10:39    
Sergei Gusarov ASSIST 10:39    
Nikita Milekhin FOUL 24:05    
    24:05 RC Mikhail Zaraiskiy