MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

12-04-2022 15:00
Top League Day 47

Player statistic

    01:37 GOAL Vadim Rybakov
    01:37 ASSIST Pavel Sychev
    02:39 FOUL Vadim Rybakov
Nikita Milekhin GOAL 02:39    
Makariy Yurov GOAL 03:25    
Nikita Milekhin GOAL 03:25    
Makariy Yurov GOAL 03:38    
Nikita Milekhin ASSIST 03:38    
Ramiz Ganeev FOUL 04:09    
Pavel Vasiliev GOAL 04:26    
Makariy Yurov ASSIST 04:26    
Pavel Vasiliev GOAL 04:48    
Makariy Yurov ASSIST 04:48    
Nikita Milekhin GOAL 05:06    
Makariy Yurov ASSIST 05:06    
    07:36 GOAL Grigorii Baranchukov
    07:36 ASSIST Pavel Sychev
    07:44 GOAL Vadim Rybakov
    07:44 ASSIST Pavel Sychev
Ramiz Ganeev FOUL 13:10    
    14:44 GOAL Grigorii Baranchukov
    14:44 ASSIST Vadim Rybakov
    19:42 GOAL Vadim Rybakov
    19:42 ASSIST Ivan Petin
    20:42 GOAL Vadim Rybakov
    20:42 ASSIST Grigorii Baranchukov
    21:33 GOAL Aleksandr Reshetov
    21:33 ASSIST Vadim Rybakov
    26:42 GOAL Grigorii Baranchukov
    28:34 GOAL Aleksandr Reshetov
    28:34 ASSIST Vadim Rybakov