MOSKOVSKIY ESHELON vs LEDIANYE VOINY

21-03-2022 11:00
Top League Day 25

Player statistic

    04:15 GOAL Dmitriy Gavrilovich
    04:15 ASSIST Grigorii Baranchukov
    06:19 GOAL Grigorii Baranchukov
    06:19 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
    17:51 GOAL Aleksandr Reshetov
    17:51 ASSIST Vadim Rybakov
    19:36 GOAL Grigorii Baranchukov
    19:36 ASSIST Vadim Rybakov
Ramiz Ganeev GOAL 23:40    
Sergei Gusarov ASSIST 23:40    
    25:13 GOAL Vadim Rybakov
    25:13 ASSIST Dmitriy Gavrilovich
Ramiz Ganeev GOAL 25:31    
Pavel Vasiliev ASSIST 25:31    
Sergei Gusarov GOAL 26:13    
Ramiz Ganeev ASSIST 26:13