MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

26-02-2022 08:00
Top League Day 2

Player statistic

    02:54 GOAL Pavel Kutyakov
    02:54 ASSIST Ivan Kechkin
Ilya Kovtun GOAL 06:35    
Denis Kazakov ASSIST 06:35    
    14:24 GOAL Aleksandr Shved
    14:24 ASSIST Danila Filippov
Ilya Ostrovskiy GOAL 18:48    
Maksim Boykin ASSIST 18:48    
    21:30 GOAL Ivan Kechkin
    21:30 ASSIST Danila Filippov