MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

04-03-2022 08:00
Top League Day 8

Player statistic

Maksim Boykin GOAL 00:55    
Ilya Ostrovskiy ASSIST 00:55    
Ilya Kovtun GOAL 02:34    
Maksim Boykin ASSIST 02:34    
    06:23 GOAL Pavel Kutyakov
    06:23 ASSIST Vladimir Kalugin
    11:29 GOAL Maksim Antonov
    11:29 ASSIST Vladimir Kalugin
Pavel Belov YC 11:40    
    11:45 GOAL Maksim Antonov
    11:45 ASSIST Pavel Kutyakov
    13:33 FOUL Pavel Kutyakov
    15:13 GOAL Pavel Kutyakov
    15:13 ASSIST Maksim Antonov
Maksim Boykin FOUL 16:38    
Maksim Boykin GOAL 16:38    
Maksim Boykin GOAL 17:30    
Denis Kazakov ASSIST 17:30    
Ilya Ostrovskiy GOAL 26:40    
Ilya Kovtun ASSIST 26:40