MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

18-04-2022 16:00
Top League Day 53

Player statistic

    04:07 GOAL Pavel Kutyakov
    04:07 ASSIST Maksim Antonov
Denis Kazakov GOAL 05:32    
Pavel Belov ASSIST 05:32    
Denis Kazakov GOAL 06:33    
Pavel Belov ASSIST 06:33    
Pavel Belov GOAL 08:33    
Andrey Shamanin ASSIST 08:33    
Pavel Belov GOAL 17:26    
Denis Kazakov ASSIST 17:26    
Denis Kazakov GOAL 18:32    
Artem Mikhalin ASSIST 18:32    
    27:28 GOAL Maksim Antonov
    27:28 ASSIST Ivan Kechkin
Maksim Boykin GOAL 29:28    
Denis Kazakov ASSIST 29:28