MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

01-03-2022 15:00
Top League Day 5

Player statistic

    04:04 GOAL Pavel Kutyakov
    04:04 ASSIST Maksim Antonov
Ilya Ostrovskiy FOUL 05:01    
Pavel Belov GOAL 16:12    
Denis Kazakov ASSIST 16:12    
    24:43 FOUL Pavel Kutyakov
    29:09 GOAL Danila Filippov
    29:09 ASSIST Pavel Kutyakov