MOLOTOBOYTSY vs SHEST’ TROLLEY

13-03-2022 15:00
Top League Day 17

Player statistic

    02:23 GOAL Ivan Gladkih
    02:23 ASSIST Maksim Antonov
Pavel Belov FOUL 04:24    
    08:00 GOAL Ivan Gladkih
    08:00 ASSIST Pavel Kutyakov
Artem Mikhalin GOAL 11:27    
Evgeniy Demin ASSIST 11:27    
Artem Mikhalin GOAL 14:57    
Denis Kazakov ASSIST 14:57    
    20:22 GOAL Ivan Kechkin
    20:22 ASSIST Pavel Kutyakov
Maksim Boykin GOAL 20:37    
Evgeniy Demin ASSIST 20:37    
    21:51 FOUL Maksim Antonov
    27:32 GOAL Pavel Kutyakov
    27:32 ASSIST Ivan Gladkih
Artem Mikhalin GOAL 28:13    
Denis Kazakov ASSIST 28:13    
    29:18 GOAL Pavel Kutyakov
    29:18 ASSIST Ivan Kechkin