MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

27-02-2022 10:00
Top League Day 3

Player statistic

    00:10 FOUL Gleb Morulev
    02:49 GOAL Makariy Yurov
    02:49 ASSIST Gleb Morulev
    03:05 GOAL Ramiz Ganeev
    03:05 ASSIST Ramiz Ganeev
Ilya Kovtun GOAL 09:10    
    10:51 FOUL Ramiz Ganeev
Artem Mikhalin GOAL 13:55    
Ilya Kovtun ASSIST 13:55    
    16:29 YC Gleb Morulev
    20:45 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    20:45 ASSIST Gleb Morulev
Denis Kazakov FOUL 26:32    
    27:36 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    27:36 ASSIST Gleb Morulev
    29:33 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    29:33 ASSIST Gleb Morulev