MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

24-05-2022 10:00
Top League Day 89

Player statistic

Aleksandr Syzhenkov GOAL 03:06    
Anton Gordeev ASSIST 03:06    
    03:35 GOAL Arslan Yamalov
    03:35 ASSIST Nikita Milekhin
Egor Evteev GOAL 12:54    
Anton Moronec ASSIST 12:54    
Aleksandr Syzhenkov GOAL 16:14    
Artem Mikhalin ASSIST 16:14    
    17:10 GOAL Sergei Gusarov
    17:10 ASSIST Arslan Yamalov
    19:33 GOAL Arslan Yamalov
    19:33 ASSIST Pavel Vasiliev
Egor Evteev GOAL 23:56    
Aleksandr Syzhenkov ASSIST 23:56    
    24:27 GOAL Gleb Morulev
    24:27 ASSIST Pavel Vasiliev
Anton Moronec GOAL 25:54    
Egor Evteev ASSIST 25:54    
    28:14 FOUL Pavel Vasiliev
    28:46 GOAL Sergei Gusarov
    28:46 ASSIST Nikita Milekhin
    29:14 GOAL Sergei Gusarov
    29:14 ASSIST Arslan Yamalov