MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

19-05-2022 07:00
Top League Day 84

Player statistic

Egor Evteev GOAL 02:48    
Ivan Gladkih ASSIST 02:48    
    06:51 GOAL Makariy Yurov
    06:51 ASSIST Gleb Morulev
Egor Evteev GOAL 21:23    
Ivan Gladkih ASSIST 21:23    
    23:30 GOAL Nikita Milekhin
    23:30 ASSIST Makariy Yurov
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 24:35    
Ivan Gladkih ASSIST 24:35    
    27:24 GOAL Gleb Morulev
    27:24 ASSIST Nikita Milekhin
    29:53 GOAL Gleb Morulev
    29:53 ASSIST Arslan Yamalov