MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

17-05-2022 08:00
Top League Day 82

Player statistic

    07:30 FOUL Zakhar Satalkin
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 13:59    
Vladimir Malevich ASSIST 13:59    
Aleksandr Syzhenkov FOUL 15:25    
    15:25 GOAL Nikita Milekhin
Artem Mikhalin GOAL 16:48    
Evgeniy Pogonchenkov ASSIST 16:48    
    17:30 FOUL Pavel Vasiliev
    22:24 FOUL Gleb Morulev
    27:00 FOUL Pavel Vasiliev
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 28:36    
Egor Evteev ASSIST 28:36    
    29:32 GOAL Gleb Morulev
    29:32 ASSIST Maksim Sirotkin