MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

05-03-2022 10:00
Top League Day 9

Player statistic

Maksim Boykin FOUL 00:39    
    01:32 GOAL Gleb Morulev
    01:32 ASSIST Ramiz Ganeev
Denis Kazakov GOAL 02:17    
Artem Mikhalin FOUL 08:41    
Artem Mikhalin FOUL 17:51    
    17:53 GOAL Ramiz Ganeev
    17:53 ASSIST Sergei Gusarov
    18:20 GOAL Sergei Gusarov
    18:20 ASSIST Ramiz Ganeev
Pavel Belov GOAL 19:12    
Maksim Boykin ASSIST 19:12    
Pavel Belov FOUL 21:13    
    21:43 FOUL Gleb Morulev
    23:58 GOAL Mikhail Zaraiskiy
    23:58 ASSIST Gleb Morulev