MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

10-05-2022 11:00
Top League Day 75

Player statistic

Ivan Gladkih GOAL 06:42    
Maksim Boykin ASSIST 06:42    
Maksim Boykin GOAL 11:16    
Egor Evteev ASSIST 11:16    
    17:14 GOAL Gleb Morulev
    17:14 ASSIST Sergei Gusarov
Egor Evteev GOAL 19:10    
Maksim Boykin ASSIST 19:10    
    20:15 GOAL Sergei Gusarov
    20:15 ASSIST Pavel Vasiliev
    21:10 GOAL Gleb Morulev
    21:10 ASSIST Sergei Gusarov
    21:28 GOAL Pavel Vasiliev
    21:28 ASSIST Arslan Yamalov
Maksim Boykin FOUL 23:05    
    23:32 GOAL Makariy Yurov
    23:32 ASSIST Pavel Vasiliev
    25:05 GOAL Pavel Vasiliev
    25:05 ASSIST Arslan Yamalov