MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

07-05-2022 07:00
Top League Day 72

Player statistic

Aleksandr Weiner GOAL 03:53    
Denis Kazakov ASSIST 03:53    
    06:41 GOAL Arslan Yamalov
    06:41 ASSIST Makariy Yurov
    08:04 GOAL Sergei Gusarov
    08:04 ASSIST Arslan Yamalov
    11:46 GOAL Gleb Morulev
    11:46 ASSIST Sergei Gusarov
    15:55 FOUL Arslan Yamalov
Denis Kazakov GOAL 15:55    
    17:36 GOAL Gleb Morulev
    17:36 ASSIST Arslan Yamalov
Aleksandr Weiner GOAL 27:59    
Maksim Boykin ASSIST 27:59    
    29:11 GOAL Sergei Gusarov
    29:11 ASSIST Pavel Vasiliev
    29:23 GOAL Sergei Gusarov
    29:23 ASSIST Pavel Vasiliev