MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

29-04-2022 08:00
Top League Day 64

Player statistic

    01:12 GOAL Nikita Milekhin
    01:12 ASSIST Gleb Morulev
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 01:12    
Artem Mikhalin ASSIST 01:12    
    02:48 GOAL Nikita Milekhin
    02:48 ASSIST Pavel Vasiliev
Denis Kazakov GOAL 04:36    
Evgeniy Pogonchenkov ASSIST 04:36    
Evgeniy Pogonchenkov GOAL 09:11    
Artem Mikhalin ASSIST 09:11    
    11:19 GOAL Pavel Vasiliev
    11:19 ASSIST Gleb Morulev
    13:15 GOAL Pavel Vasiliev
    13:15 ASSIST Sergei Gusarov
Evgeniy Pogonchenkov FOUL 17:12    
    19:44 FOUL Sergei Gusarov
Egor Evteev GOAL 23:05    
Evgeniy Pogonchenkov ASSIST 23:05    
    26:11 GOAL Ramiz Ganeev
    26:11 ASSIST Sergei Gusarov
    26:31 GOAL Nikita Milekhin
    26:31 ASSIST Ramiz Ganeev
Denis Kazakov GOAL 26:50    
Evgeniy Pogonchenkov ASSIST 26:50