MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

23-04-2022 08:00
Top League Day 58

Player statistic

    05:22 GOAL Pavel Vasiliev
    05:22 ASSIST Sergei Gusarov
    06:10 GOAL Nikita Milekhin
    06:10 ASSIST Pavel Vasiliev
Denis Kazakov GOAL 19:32    
Andrey Shamanin ASSIST 19:32    
    21:43 GOAL Sergei Gusarov
    21:43 ASSIST Ramiz Ganeev
Egor Evteev GOAL 25:05    
Denis Kazakov ASSIST 25:05    
Egor Evteev GOAL 27:05    
Denis Kazakov ASSIST 27:05