MOLOTOBOYTSY vs MOSKOVSKIY ESHELON

17-04-2022 08:00
Top League Day 52

Player statistic

Denis Kazakov FOUL 02:13    
    12:14 GOAL Makariy Yurov
    12:14 ASSIST Sergei Gusarov
Denis Kazakov ASSIST 12:28    
    19:50 FOUL Makariy Yurov
    26:53 FOUL Pavel Vasiliev
    27:36 GOAL Pavel Vasiliev
    27:36 ASSIST Sergei Gusarov
    28:42 GOAL Pavel Vasiliev
    28:42 ASSIST Sergei Gusarov